Morten Rønborg

Data Migration Tool: USMT GUI backup/restore værktøj

Mange af de værktøjer Microsoft stiller til rådighed til deres kunder er ikke nemme at opsætte og benytte, uden at have tekniske færdigheder. Et af de værktøjer er User State Migration Toolkit (USMT), der kort fortalt er et program som kan lave en backup af ens filer og gemme i en samlet fil (.MIG), som man derefter kan indlæse på sin nye computer med samme program. Det kunne f.eks være hvis man skulle migrere sin arbejdsstation fra Windows 7 til Windows 10 at dette værktøj bliver brugt. Det virker selvfølgelig også fra Windows 10 til Windows 10.

Fordelen ved at benytte denne løsning er at brugerne selv kan overføre deres personlige data og indstillinger, mens de har deres gamle computer i brug. På den måde kan brugeren selv bestemme sin tid, og skal ikke undvære sin gamle computer mens den nye bliver sat op.

Hvis din virksomhed ikke har nogle on-premise løsninger og kører med skybaserede løsniger fra Microsoft, så anbefaler vi at benytte OneDrive sammen med ‘Known Folder Move’ og på den måde opnå en kontinuerlig løbende backup af ens filer, som følger en på tværs af ens computere.

Vi har valgt at kalde værktøjet Data Migration Tool og det kan hentes på GitHub her:
Data-Migration-Tool-1.14

Her er et udsnit af hvad programmet tager backup af:

 • Filer/foldere fra Skrivebord
 • Filer/foldere fra Dokumenter
 • Filer/foldere fra Billeder
 • Internet Explorer favoritter
 • Outlook signaturer
 • WLAN profiler

Det er muligt at lave backup/restore til hhv. USB lagerenhed eller et SMB filshare.

Hvordan bruger du værktøjet?

Der er flere måder at bruge værktøjet på alt efter hvad din opsætning er. Der findes 3 metoder:

 • Ved at køre værktøjet fra en USB lagerenhed (kræver at brugerne er lokale administratorer)(OBS: Det anbefales på det kraftigste at benytte en krypteret lagerenhed)
 • Ved at installere værktøjet som en applikation med SCCM (kræver at brugerne er lokale administratorer)
 • Ved at køre værktøjet som en pakke med SCCM

Er du systemadministrator i en virksomhed anbefales det at benytte SCCM, fordi du på den måde opnår mere kontrol over brugernes data.

Metode: USB lagerenhed

Den nemmeste metode er at hente værktøjet og overføre det til en USB lagerenhed:

 1. Overfør mappen Data Migration Tool fra .zip filen til din USB lagerenhed.
 2. Flyt lagerenheden til computeren der skal foretages backup på og kør Deploy-Application.exe fra mappen Data Migration Tool.
 3.   Når vinduet bliver præsenteret vælger du Use USB.
 4. Her vælger du Backup.
 5. Vent mens backuppen bliver foretaget.
 6. Når backuppen er færdig trykker du Exit.

 7. Flyt lagerenheden til destinations-computeren og kør Deploy-Applicaiton.exe.
 8. Når vinduet bliver præsenteret vælger du Use USB.
 9. Vælg Restore.

 10. Vent mens restoren bliver foretaget.
 11. Når restoren er færdig trykker du Exit.

Er du i en virksomhed der benytter SCCM?

Som nævnt tidligere findes der 2 metoder til at køre dette værktøj hvis du bruger SCCM i din virksomhed.
Valgmuligheder:

 1. Pakke (kører i SYSTEM kontekst): Vælg dette hvis brugerne har standardrettigheder på den lokale maskine.
 2. Applikation (kører som lokal administrator): Dette gør applikationen tilgængelig som en lokal applikation med en genvej i start. Kræver, at brugerne er en lokal administrator.

Det anbefales at man i begge scenarier opretter et SMB share hvor data gemmes.

Oprettelse af SMB share og tildeling af rettighedder

Hvis man er i et miljø, hvor brugerne ikke er lokale administratorer, er den bedste løsning at køre dette som en pakke i SYSTEM kontekst (1. valgmulighed ovenfor). Vær opmærksom på at denne løsning giver alle computerobjekter i domænet adgang til mapperne i sharet.

I begge valgmuligheder bruges et share med navnet: USMT Data Migration Tool$

Rettigheder på SMB share ved 1. valgmulighed

For at sørge for at kun Domain Computers har adgang til sharet skal Share rettighederne ændres:

 1. Først opretter du mappe og går til egenskaber:
 2. I egenskaber trykker du på Sharing og Advanced Sharing.
 3. Her navngiver du sharet.
 4. Sørg for at kun Domin Computers kan læse og skrive til sharet.
 5. Tryk apply indtil du er tilbage til egenskaber vinduet, gå til Security –> Advanced, så du kan sætte NTFS rettigheder.
 6. Her fjerner du rettighederne for Authenticated Users.
 7. Nu skal rettighederne se sådan her ud:

Der er nu opsat de fornødne rettighedder til brug af 1. valgmulighed og du kan derfor springe næste sektion over.

Rettigheder på SMB share ved 2. valgmulighed

For at sørge for at Domain Users har adgang til at skrive, og CREATOR OWNER kan læse –  samt lave ændringer til undermapper og filer –  gøres følgende:
Ved denne opsætning er det kun brugeren som har lavet backuppen der har adgang til sin egen backup mappe/fil.

 1. Først opretter du mappe og går til egenskaber:
 2. I egenskaber trykker du på Sharing og Advanced Sharing.
 3. Her navngiver du sharet.
 4. Sørg for at det kun er Domin Users som kan skrive til sharet.
 5. Tryk apply indtil du er tilbage til egenskaber vinduet, gå til Security –> Advanced, så du kan sætte NTFS rettigheder.
 6. Click på Domin Users og rediger til at de kun kan skrive til mappen:

 7. Click på Add for at tilføje CREATOR OWNER rettighedder:

 8. Nu skal resultatet se således ud:

Overfør filer og tilpas variabel

Nu hvor rettighederne på sharet er på plads skal filerne overføres til SCCM serveren og UNC stien fra sharet skal isættes i værktøjet. I eksemplet her er filerne placeret i denne sti:
\\MR-PROD-SCCM02\PKGsource\Packages\Zwable\Data Migration Tool 1.14

 1. Overfør filerne til den ønskede sti:
 2. Gå til Data Migration Tool mappen og højreklik på Deploy-Application.ps1 filen
 3. Tryk Edit
 4. Isæt UNC stien fra tidligere og tryk gem.

Nu er filerne klar til at blive brugt til en pakke/applikation alt efter hvilken løsning du vælger at gå med.

Valgmulighed 1. Oprettelse af pakke:

 1. Gå til SCCM konsollen og start en pakke wizard.
 2. Indtast oplysninger omkring pakken. BEMÆRK: Stien henviser til undermappen, det er meningen:
  Name: Data Migration Tool
  Manufacturer: Zwable
  Language: EN
  Version:1.14
  Source folder: \\MR-PROD-SCCM02\PKGsource\Packages\Zwable\Data Migration Tool 1.14\Data Migration Tool
 3. Vælg Standard program
 4. Indtast oplysninger og sørg for at pakken kører i system kontekst:
  Name: Data Migration Tool
  Command line: Deploy-Application.exe
 5. Tryk Next
 6. Tryk Next til pakken er lavet
 7. Nu hvor pakken er lavet, skal den distribueres til et distributionspunkt. Højreklik på pakken og tryk Distribute Content
 8. Vælg enten ét distributionspunkt, eller en gruppe.
 9. Tryk next til den er complete.
 10. Nu hvor pakken er klar og distribueret, kan du deploye den til en collection. Højreklik på programmet og tryk Deploy.
 11. Vælg den ønskede Collection og tryk Next.
 12. Vælg at den skal være Available.
 13. Tryk Next.
 14. Tryk Next.
 15. Vælg håndtering af pakke tilgængelighed efter dine behov og tryk Next.
 16. Tryk Next til den er oprettet.

Nu er alt på plads! Gå til en af klienterne i den collection du har deployet til og kør en synkronisering af politikker i Software Center:

Pakken er nu klar til at køres under Applications

Valgmulighed 2. Oprettelse af applikation:

 1. Gå til SCCM konsollen og start en applikations wizard.
 2. Vælg manuel indtastning af information og tryk Next.
 3. Indtast følgende oplysninger og tryk Next:
  Name: Data Migration Tool
  Publisher: Zwable
  Sofware version: <verison>
 4. Tryk Browse og peg på stien:
  \\MR-PROD-SCCM02\PKGsource\Packages\Zwable\Data Migration Tool 1.14\Data Migration Tool\AppDeployToolkitLogo.ico
 5. Tryk Next.
 6. Tryk Add for at tilføje en deployment type.
 7. Vælg manuel indtastning af deployment information.
 8. Indtast følgnede og tryk Next:
  Name: Data Migration Tool
 9. Tilføj følgende og tryk Next:
  Content location: \\MR-PROD-SCCM02\PKGsource\Packages\Zwable\Data Migration Tool 1.14\
  Installation program: powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -file .\Deploy-DataMigrationTool.ps1
  Uninstall program: powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -file .\Deploy-DataMigrationTool.ps1 -uninstall
 10. Tryk Add Clause.
 11. Konfigurer som vist på billedet. Tilføj følgende og tryk OK:
  Path: %PROGRAMFILES%
  File or folder name: Data Migration Tool
 12. Tryk Next.
 13. Sørg for at Install for system og Whether or not a user is logged on er valgt og tryk Next.
 14. Tryk Next indtil deployment typen er oprettet.
 15. Tilbage i applikations wizarden trykker du Next.
 16. Tryk Next til applikationen er lavet.
 17. Nu skal applikationen distribueres. Højreklik og tryk Distribute Content.
 18. Tryk Next.
 19. Vælg destination og tryk Next.
 20. Tryk Close.
 21. Nu hvor applikationen er oprettet og distribueret skal den udrulles. Højreklik på applikationen og vælg Deploy.
 22. Vælg den ønskede collection du vil ramme og tryk Next.
 23. Vælg om den skal kræves installeret, eller blot gjort tilgængelig. Tryk Next.
 24. Vælg hvordan du vil notificere slutbrugerne ved installation. I billedet er der valgt at skjule.
 25. Tryk Next.
 26. Tryk Close.

Nu er alt på plads! Gå til en af klienterne i den collection du har deployet til og kør en synkronisering af politikker i Software Center:

Under applications kan du se at applikationen bliver installeret, eller er gjort tilgængeligt alt efter din konfiguration:

Nu er applikationen installeret:

Ved at trykke på start kan du se genvejen:

Lad os høre hvad du syntes om løsningen. Måske du har forslag til forbedringer og nye funktioner? Smid en kommentar nedenfor.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Når du klikker “OK“, accepterer du vores brug af cookies og Zwables privatlivspolitik.